Đội ngũ chuyên gia

Trịnh Ngọc Hùng

Bác sĩ Trịnh Ngọc Hùng

  • 5

Đội ngũ cộng sự của Nhà thuốc Đỗ Minh Đường

Bác sĩ

Đinh Văn Thưởng

Bác sĩ Đinh Văn Thưởng

  • 5

Đội ngũ cộng sự của Nhà thuốc Đỗ Minh Đường

Bác sĩ

Bùi Văn Đạt

Bác sĩ Bùi Văn Đạt

  • 5

Đội ngũ cộng sự của Nhà thuốc Đỗ Minh Đường

Bác sĩ

Lô Thị Lâm Anh

Bác sĩ Lô Thị Lâm Anh

  • 5

Đội ngũ cộng sự của Nhà thuốc Đỗ Minh Đường

Bác sĩ

Nguyễn Tùng Lâm

Lương y Nguyễn Tùng Lâm

  • 5

Cố vấn chuyên môn

Lương y

Đỗ Minh Tuấn

Lương y Đỗ Minh Tuấn

  • 5

GĐ chuyên môn Phòng khám YHCT Lương y Đỗ Minh Tuấn

Lương y

Bạn hỏi
Tôi giải đáp

1000 câu hỏi từ bạn - 1001 câu trả lời từ tôi

Zalo